Tjänster

Vårt företag:

Projekterar kanalisation, belysning, kraft, tele och data. Våra medarbetare är noga med kvalitet och estetik.
Vår ambition är nöjda kunder.

Utför revisionsbesiktningar för alla typer av anläggningar enligt Elektriska Nämndens villkor.

Gör brandutredningar för försäkringsbolagen.

Utför kontroller under byggskedet.

Gör energiutredningar samt andra utredningar inom elanläggningar.