Utbildning

Vi håller kurser för konsulter, entreprenörer och fastighetsförvaltare inom samtliga branscher.

Deltagarantal på våra kurser kan variera från 20 och upp till 100 stycken per kurs.

Våra kurser innefattar:
- Elsäkerhet
- Entreprenadjuridik